Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 
(Gedeponeerd bij het handelsregister, inschrijfnummer 30109467)

Betaling
De standaard betalingstermijn voor vaste klanten (in Nederland en België) is netto 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken en schriftelijk vastgelegd is.
De standaard betalingstermijn voor afnemers buiten Nederland en België is vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is Sylagro gerechtigd de wettelijke invorderingsrente te berekenen.
Bij wanbetaling zijn de incassokosten en eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van de koper.

Leveringstermijn
Bestelde goederen worden normaal gesproken zonder tegenbericht binnen 3 tot 4 werkdagen geleverd. 
De koper kan hieraan echter géén rechten ontlenen. 
Indien eerdere levering gewenst is, dient de koper dit uitdrukkelijk aan te geven.

Minimum orderbedrag
Voor klanten die de eerste keer bij ons bestellen is € 195,= het minimum orderbedrag.
Bij volgende bestellingen is € 125,= het minimum orderbedrag.
(Alle bedragen excl. BTW)

Klachten
Bij eventuele klachten over de geleverde goederen dient de koper dit door te geven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen. 
Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

Garantie
Indien een geleverd artikel niet voldoet of beschadigd is ontvangen, zal dit worden geruild of vervangen. Zulks ter beoordeling van Sylagro (dit in eventueel overleg met de klant).
Sylagro is niet aansprakelijk voor omzetverlies en/of winstderving, evenals indirecte of gevolgsschade.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door koper gekochte artikelen blijven eigendom van Sylagro totdat volledige betaling van alle openstaande facturen heeft plaats gevonden.
Geleverde goederen zijn na ontvangst voor risico van de koper.

Prijzen
Alle prijzen genoemd op onze website zijn dagprijzen en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd (b.v. bij verandering van wisselkoersen).
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in euro's

Verzendkosten
Sylagro is gerechtigd voor opgestuurde zendingen verzendkosten te berekenen. 
Deze kosten bedragen echter nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
In de meeste gevallen wordt slechts een bijdrage in de kosten gevraagd, zulks ter beoordeling van Sylagro.